Oblast 1 00km-50km

22 Kč/Km

Oblast 2 51km-99km

18 Kč/km

Oblast 3 100km-200km

14 Kč/km

Oblast 4 200km + 

12 Kč/km

Paušál naložení/složení

500 Kč

Naložení výrazně poškozeného vozidla

1500 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

Paušál se neplatí při výjezdu do zóny 3 a 4

Příplatek za noční odtah po 20:00, víkendech a státních svátcích 500Kč.